Mar 16, 2012

‎"...അലാറം അടിച്ചെന്നു കരുതി നേരം വെളുക്കണമെന്നില്ല...
ഘടികാരം നിലചെന്നു കരുതി നേരം പുലരാതിരിക്കുന്നുമില്ല..."
....................................................സക്രു..............

No comments:

Post a Comment