May 3, 2012


"...വെളിച്ചത്തിലിരുന്നു കണ്ണടച്ചു നമുക്കിരുട്ടാക്കാം... എന്നാല്‍
ഇരുട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ണ് തുറന്നാല്‍ വെളിച്ചം കിട്ടണമെന്നില്ല..."

.............സക്രു..........

No comments:

Post a Comment