May 4, 2012


"...വിശപ്പ്‌ കൊണ്ട് നടു വളഞ്ഞാലും... വിഴുപ്പു കൊണ്ട് നടു വളയാതിരിക്കട്ടെ..;
വിനയം കൊണ്ട് സേവകനായാലും... വിധേയത്വം കൊണ്ട് അടിമയാകരുത്..."

.....................സക്രു.............

No comments:

Post a Comment