Apr 17, 2012

"...അപരന് നേരെ ഒരു വിരല്‍ ചൂണ്ടുമ്പോള്‍ ബാക്കി നാല് വിരലുകള്‍ മറക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഉള്ളം കയ്യിലെ തെറ്റിനെയാണ്...."

....................സക്രു..............

No comments:

Post a Comment